Onze eXpertise

Onze eXpertise

 Vastgoedadvisering 

 Vastgoedadvisering 

MMX staat voor

MMX is het Romeinse getalvoor 2010

Het jaar waarin het initiatief is genomen en de voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichtingen van deze onderneming op het gebied van vastgoed– en gebiedsontwikkeling.

MMX staat daarnaast ook voor

Meerwaarde creëren, Management en eXpertise ten behoeve van een eigentijdse ontwikkeling van de leefomgeving van mens en dier. Menselijke Maat, ofwel oog voor optimaal leefcomfort voor de mens, of het nu gaat om wonen, werken, recreëren.

MMX staat voor

MMX is het Romeinse getal voor 2010

Het jaar waarin het initiatief is genomen en de voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichtingen van deze onderneming op het gebied van vastgoed– en gebiedsontwikkeling.

MMX staat daarnaast ook voor

Meerwaarde creëren, Management en eXpertise ten behoeve van een eigentijdse ontwikkeling van de leefomgeving van mens en dier. Menselijke Maat, ofwel oog voor optimaal leefcomfort voor de mens, of het nu gaat om wonen, werken, recreëren.

MMX staat voor

MMX is het Romeinse getal voor 2010

Het jaar waarin het initiatief is genomen en de voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichtingen van deze onderneming op het gebied van vastgoed– en gebiedsontwikkeling.

MMX staat daarnaast ook voor

Meerwaarde creëren, Management en eXpertise ten behoeve van een eigentijdse ontwikkeling van de leefomgeving van mens en dier. Menselijke Maat, ofwel oog voor optimaal leefcomfort voor de mens, of het nu gaat om wonen, werken, recreëren.

MMX Company is

MMX is een vastgoedondernemingop het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Onze jarenlange expertise zetten wij in voor projecten waar we als gedelegeerd ontwikkelaar werken in samenwerking met de grond- en/of pandeigenaar en ook in eigen ontwikkelingen.
MMX richt zich daarbij vooral ook op (financiële) haalbaarheid van vastgoedprojecten en gebiedontwikkelingen.

Daarnaast verzorgen wij ook het volledige project-en procesmanagement dat nodig is om van “gras tot sleutel” te ontwikkelen en realiseren. 

Onze opdrachtgevers zijn projectonwikkelaars (en ontwikkelende bouwers), overheidsinstanties (gemeenten) en woningcorporaties.

MMX Company is

MMX is een vastgoedondernemingop het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Onze jarenlange expertise zetten wij in voor projecten waar we als gedelegeerd ontwikkelaar werken in samenwerking met de grond- en/of pandeigenaar en ook in eigen ontwikkelingen.
MMX richt zich daarbij vooral ook op (financiële) haalbaarheid van vastgoedprojecten en gebiedontwikkelingen.

Daarnaast verzorgen wij ook het volledige project-en procesmanagement dat nodig is om van “gras tot sleutel” te ontwikkelen en realiseren. 

Onze opdrachtgevers zijn projectonwikkelaars (en ontwikkelende bouwers), overheidsinstanties (gemeenten) en woningcorporaties.

MMX Company is

MMX is een vastgoedondernemingop het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Onze jarenlange expertise zetten wij in voor projecten waar we als gedelegeerd ontwikkelaar werken in samenwerking met de grond- en/of pandeigenaar en ook in eigen ontwikkelingen.
MMX richt zich daarbij vooral ook op (financiële) haalbaarheid van vastgoedprojecten en gebiedontwikkelingen.

Daarnaast verzorgen wij ook het volledige project-en procesmanagement dat nodig is om van “gras tot sleutel” te ontwikkelen en realiseren. 

Onze opdrachtgevers zijn projectonwikkelaars (en ontwikkelende bouwers), overheidsinstanties (gemeenten) en woningcorporaties.

gebiedsontwikkeling

Met een ruime ervaring in integrale gebiedsontwikkelingen maakt MMX samen met u uw ambities waar

MMX voert het procesmanagement van de gebiedsontwikkeling uit voor diverse opdrachtgevers (overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers). Sturing binnen de kaders van onder andere planning, financiën, kwaliteit en marktconformiteit is daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast adviseert MMX over de economische haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling, gebaseerd op een grondige locatieanalyse, die wordt onderbouwd met een grondexploitatie en een risicoanalyse. Van initiatieffase tot realisatie adviseert MMX op het gebied van planeconomie, waarbij efficiënt ruimtegebruik, realistische opbrengsten en kosten de kernwoorden zijn. Gebiedseconomie, waarbij risicomanagement, haalbaarheidsstudies en grond- en vastgoedexploitaties hoofdonderwerpen zijn.

expertise
expertise

gebiedsontwikkeling

Met een ruime ervaring in integrale gebiedsontwikkelingen maakt MMX samen met u uw ambities waar

MMX voert het procesmanagement van de gebiedsontwikkeling uit voor diverse opdrachtgevers (overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers). Sturing binnen de kaders van onder andere planning, financiën, kwaliteit en marktconformiteit is daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast adviseert MMX over de economische haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling, gebaseerd op een grondige locatieanalyse, die wordt onderbouwd met een grondexploitatie en een risicoanalyse. Van initiatieffase tot realisatie adviseert MMX op het gebied van planeconomie, waarbij efficiënt ruimtegebruik, realistische opbrengsten en kosten de kernwoorden zijn. Gebiedseconomie, waarbij risicomanagement, haalbaarheidsstudies en grond- en vastgoedexploitaties hoofdonderwerpen zijn.

expertise

gebiedsontwikkeling

Met een ruime ervaring in integrale gebiedsontwikkelingen maakt MMXsamen met u uw ambities waar

MMX voert het procesmanagement van de gebiedsontwikkeling uit voor diverse opdrachtgevers (overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers). Sturing binnen de kaders van onder andere planning, financiën, kwaliteit en marktconformiteit is daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast adviseert MMX over de economische haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling, gebaseerd op een grondige locatieanalyse, die wordt onderbouwd met een grondexploitatie en een risicoanalyse. Van initiatieffase tot realisatie adviseert MMX op het gebied van planeconomie, waarbij efficiënt ruimtegebruik, realistische opbrengsten en kosten de kernwoorden zijn. Gebiedseconomie, waarbij risicomanagement, haalbaarheidsstudies en grond- en vastgoedexploitaties hoofdonderwerpen zijn.

expertise
vastgoedontwikkeling

Op het gebied van vastgoedontwikkeling is MMX de juiste partner voor het verwezenlijken van uw (creatieve) plannen

Vanuit een (gezamenlijk opgesteld) programma van eisen met bijbehorende financiële kaders en planning adviseert MMX u over de ontwerpefficiëncy van het gebouw en de haalbaarheid van het project, voor alle fasen van het ontwikkelingsproces, van “gras tot sleutel”.

Naast het adviseren over uw vastgoed(plannen), kan MMX ook het project- en procesmanagement van de ontwikkeling voor u ter hand nemen. Dit kan zijn de aansturing van de architect, aannemer en adviseurs als ook de aanvraag van een omgevingsvergunning voor uw project.

Wilt u de gehele projectontwikkeling uit handen geven, dan kan MMX ook risicodragend ontwikkelen. U verkoopt dan uw pand en/of grond aan ons en wij gaan met de (her)ontwikkeling aan de slag.

expertise
vastgoedontwikkeling

Op het gebied van vastgoedontwikkeling is MMX de juiste partner voor het verwezenlijken van uw (creatieve) plannen

Vanuit een (gezamenlijk opgesteld) programma van eisen met bijbehorende financiële kaders en planning adviseert MMX u over de ontwerpefficiëncy van het gebouw en de haalbaarheid van het project, voor alle fasen van het ontwikkelingsproces, van “gras tot sleutel”.

Naast het adviseren over uw vastgoed(plannen), kan MMX ook het project- en procesmanagement van de ontwikkeling voor u ter hand nemen. Dit kan zijn de aansturing van de architect, aannemer en adviseurs als ook de aanvraag van een omgevingsvergunning voor uw project.

Wilt u de gehele projectontwikkeling uit handen geven, dan kan MMX ook risicodragend ontwikkelen. U verkoopt dan uw pand en/of grond aan ons en wij gaan met de (her)ontwikkeling aan de slag.

expertise
vastgoedontwikkeling

Op het gebied van vastgoedontwikkeling is MMX de juiste partner voor het verwezenlijken van uw (creatieve) plannen

Vanuit een (gezamenlijk opgesteld) programma van eisen met bijbehorende financiële kaders en planning adviseert MMX u over de ontwerpefficiëncy van het gebouw en de haalbaarheid van het project, voor alle fasen van het ontwikkelingsproces, van “gras tot sleutel”.

Naast het adviseren over uw vastgoed(plannen), kan MMX ook het project- en procesmanagement van de ontwikkeling voor u ter hand nemen. Dit kan zijn de aansturing van de architect, aannemer en adviseurs als ook de aanvraag van een omgevingsvergunning voor uw project.

Wilt u de gehele projectontwikkeling uit handen geven, dan kan MMX ook risicodragend ontwikkelen. U verkoopt dan uw pand en/of grond aan ons en wij gaan met de (her)ontwikkeling aan de slag.

Vastgoedberekeningen | exploitaties

Een specialisatie van MMX is de financiële begeleiding van gebieds- en vastgoedontwikkelingen voor alle fasen van het ontwikkeltraject

Hiervoor maakt MMX gebruik van betrouwbare rekenmodellen voor grondexploitaties en vastgoedexploitaties, waarbij telkens een koppeling wordt gemaakt tussen beide exploitaties. Dit levert een gezond financieel fundament onder de te ontwikkelen en te realiseren plannen.

MMX adviseert onder andere aan overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en particulieren. Producten en diensten die hierbij kunnen worden geleverd:

  • haalbaarheidsstudies
  • grondexploitaties
  • vastgoedexploitaties
  • residuele rekenmethoden (grondwaarde bepalingen)
  • risico analyses bij grondexploitaties
  • cashflow analyses
  • aan-en verkoopadvisering / waardebepaling
expertise
expertise
Vastgoedberekeningenexploitaties

Een specialisatie van MMX is de financiële begeleiding van gebieds- en vastgoedontwikkelingen voor alle fasen van het ontwikkeltraject

Hiervoor maakt MMX gebruik van betrouwbare rekenmodellen voor grondexploitaties en vastgoedexploitaties, waarbij telkens een koppeling wordt gemaakt tussen beide exploitaties. Dit levert een gezond financieel fundament onder de te ontwikkelen en te realiseren plannen.

MMX adviseert onder andere aan overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en particulieren. Producten en diensten die hierbij kunnen worden geleverd:

– haalbaarheidsstudies
– grondexploitaties
– vastgoedexploitaties
– residuele rekenmethoden (grondwaarde bepalingen)
– risico analyses bij grondexploitaties
– cashflow analyses
– aan-en verkoopadvisering / waardebepaling

expertise
Vastgoedberekeningenexploitaties

Een specialisatie van MMX is de financiële begeleiding van gebieds- en vastgoedontwikkelingen voor alle fasenvan het ontwikkeltraject

Hiervoor maakt MMX gebruik van betrouwbare rekenmodellen voor grondexploitaties en vastgoedexploitaties, waarbij telkens een koppeling wordt gemaakt tussen beide exploitaties. Dit levert een gezond financieel fundament onder de te ontwikkelen en te realiseren plannen.

MMX adviseert onder andere aan overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en particulieren. Producten en diensten die hierbij kunnen worden geleverd:

– haalbaarheidsstudies
– grondexploitaties
– vastgoedexploitaties
– residuele rekenmethoden (grondwaarde bepalingen)
– risico analyses bij grondexploitaties
– cashflow analyses
– aan-en verkoopadvisering / waardebepaling

expertise
conceptontwikkeling

Om een bestaand pand of perceel succesvol te (her)ontwikkelen gaan wij altijd uit van de mogelijke (eind)gebruikers van het object

De focus moet daarbij in eerste instantie liggen op mensen in plaats van techniek. Het nieuwe werken, wonen en winkelen heeft zijn intrede gedaan en is voortdurend in ontwikkeling. Daar liggen de kansen die MMX optimaal wil inzetten in de ontwikkelconcepten.

Vanuit een gedegen markt- en locatieanalyse wordt een aanzet gemaakt tot de conceptuele invulling van de locatie. 


Dit gecombineerd met trends en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen dient te leiden tot een haalbare exploitatie waar in de markt behoefte aan is. 

Daarnaast is vroegtijdige samenwerking met diverse partners reeds in de initiatieffase van belang.

expertise
conceptontwikkeling

Om een bestaand pand of perceel succesvol te (her)ontwikkelen gaan wij altijd uit van de mogelijke (eind)gebruikers van het object

De focus moet daarbij in eerste instantie liggen op mensen in plaats van techniek. Het nieuwe werken, wonen en winkelen heeft zijn intrede gedaan en is voortdurend in ontwikkeling. Daar liggen de kansen die MMX optimaal wil inzetten in de ontwikkelconcepten.

Vanuit een gedegen markt- en locatieanalyse wordt een aanzet gemaakt tot de conceptuele invulling van de locatie. 


Dit gecombineerd met trends en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen dient te leiden tot een haalbare exploitatie waar in de markt behoefte aan is. 

Daarnaast is vroegtijdige samenwerking met diverse partners reeds in de initiatieffase van belang.

expertise
conceptontwikkeling

Om een bestaand pand of perceel succesvol te (her)ontwikkelen gaan wij altijd uit van de mogelijke (eind)gebruikers van het object

De focus moet daarbij in eerste instantie liggen op mensen in plaats van techniek. Het nieuwe werken, wonen en winkelen heeft zijn intrede gedaan en is voortdurend in ontwikkeling. Daar liggen de kansen die MMX optimaal wil inzetten in de ontwikkelconcepten.

Vanuit een gedegen markt- en locatieanalyse wordt een aanzet gemaakt tot de conceptuele invulling van de locatie. 


Dit gecombineerd met trends en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen dient te leiden tot een haalbare exploitatie waar in de markt behoefte aan is. 

Daarnaast is vroegtijdige samenwerking met diverse partners reeds in de initiatieffase van belang.